بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای شهر بهبهان در سال 1395

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » رشته بهداشت

چکیده

مقدمه و هدف: شنا به عنوان یک فعالیت تفریحی و ورزشی مفید از نظر جسمی و روحی در نظر گرفته می شود. توجه به مسائل بهداشتی استخرهای شنا برای تامین سلامت افراد بسیار مهم است. بنابراین آب مصرفی در استخرها باید دارای ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی مناسب باشد. شرایط غیر بهداشتی و آلودگی های احتمالی می تواند خطرات عمده ای برای سلامتی افراد ایجاد نماید. با توجه به مشکلات موجود، هدف از این تحقیق، بررسی شاخص های بهداشتی آب استخرهای شهر بهبهان و مقایسه ی آن ها با استانداردهای موجود می باشد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بوده که در آن تعداد 60 نمونه از به صورت سرشماری  از قسمت های کم عمق، نیمه عمیق و عمیق از دو استخر شهر بهبهان برداشت شده است. نمونه ها از نظر پارامترهای PH، دما، میزان کلرباقیمانده ، کل کلیفرم ها، کلیفرم های مدفوعی، استرپتوکوک های مدفوعی، سودوموناس آئروژینوزا و باکتری های هتروتروف مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج : نتایج نشان داد که از 60 نمونه مورد بررسی ، میزان پارامترهای فیزیکی وشیمیایی اندازه گیری شده یعنی کلر آزاد باقیمانده و PH در همه ی موارد (100%) مطلوب بوده است. اما دمای آب استخرها در همه موارد نامطلوب بود. از نظر پارامترهای میکروبی ،  تعداد کل کلیفرمها و کلیفرمهای گرماپای در 4/42% موارد مطلوب و تعداد باکتری های سودوموناس آئروژینوزا ، هتروتروف ها و استرپتوکوک های مدفوعی نیز در همه ی موارد(100%)  مطلوب بودند.

نتیجه گیری : مطابق نتایج بدست آمده ، هر دو استخر شنای بهبهان از نظرکلر آزاد باقیمانده و Ph  مطابق استانداردها و در وضعیت مطلوبی بودند. هم چنین از نظر پارامترهای میکروبی مورد بررسی( جز کلیفرمها) در شرایط صد در صد مطلوبی بودند. از نظر بررسی کلیفرم ها نیز با توجه به آزمایش های انجام شده میزان کلیفرمها در استخر خانواده در شرایط بهتری نسبت به استخر سپاه قرار دارد.

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته بهداشت

تعداد مشاهده: 1783 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

تعداد صفحات: 89

حجم فایل:556 کیلوبایت

 قیمت: 65,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل