پایان نامه بررسی رابطه شخصیت با اخلاق

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » روانشناسی و مشاوره

دانلود پایان نامه بررسی رابطه شخصیت با اخلاق
این پایان نامه با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قسمتی از متن و فهرست کلی:

1-1      بیان مساله

شخصيت انسان تحت تأثير و تعامل ميان عوامل گوناگون شکل مي گيرد. عوامل و مؤلفه هاي تأثيرگذار در تحقق و تشخص شخصيت انسان عبارتند از: دانش، بينش، انگيزش، گرايش، کنش و منش. از اين ميان، مباحث مربوط به منش که شامل صفات اخلاقي مي شود، نقش اساسي را به عهده دارد. به عبارتي شخصيت هر کس حاصل خلقيات و صفاتي است که در روح و نفس او تشخص مي يابد. در مورد صفات خلقي و نحوه تأثيرگذاري آن بر نفس انسان، به دو نکته مهم و قانوني اشاره مي شود.


1-1      ضرورت تحقیق

روشن است که روانشناسی در کمک به افراد برای دستیابی به زندگی معنی دار و باور،نقش قاطعی ایفا می کند. منظور از شناخت فرد،توصیف کامل و جامع فرد است به گونه ای که بتوانیم درباره خصیصه های وی اطلاعات مناسب و دقیقی فراهم آوریم. آنگاه با توجه به روابط موجود بین اطلاعات،تصویر واقعی و روشن از وی به دست دهیم. از طرفی حوزه های مختلف دانش بشری به دنبال کشف علت و معلول هاست.

همچنین عوامل بوجود آورنده این علل را روشن می سازد،یکی از روش های شناخت علل،تحقیق و آزمایش کردن این علل می باشد.بوسیله تحقیق می توانیم بسیاری از مجهولات را کشف نموده و نسبت به آن شناخت حاصل نماییم.یکی از این مجهولات رفتار پیچیده بشر است

1-1      اهداف پژوهش

هدف کلی: در این پژوهش هدف کلی عبارت از: بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول

1-1-1  اهداف جزئی:

1- بررسی رابطه بین برون گرايي و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول

2- بررسی رابطه بین توافق پذيري و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول

 3- بررسی رابطه بین وظيفه شناسي و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول

4- بررسی رابطه بین روان رنجوري و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول

5- بررسی رابطه بین گشودگي به تجارب و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول

1-2      سوالات تحقیق

سوال اصلی:

آیا بین ابعاد شخصیت و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول رابطه وجود دارد؟

سوالات فرعی:

1- آیا بین برون گرايي و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین توافق پذيري و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول رابطه وجود دارد؟

 3- آیا بین وظيفه شناسي و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول رابطه وجود دارد؟

4- آیا بین روان رنجوري و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول رابطه وجود دارد؟

5- آیا بین گشودگي به تجارب و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول رابطه وجود دارد؟

 

1-3      فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

 بین ابعاد شخصیت و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی

1- بین برون گرايي و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول رابطه وجود دارد.

2- بین توافق پذيري و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول رابطه وجود دارد.

 3- بین وظيفه شناسي و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول رابطه وجود دارد.

4- بین روان رنجوري و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول رابطه وجود دارد.

5- بین گشودگي به تجارب و اخلاق در بین کارکنان بانک ملی شعب دزفول رابطه وجود دارد.

 

1-4      تعاریف اصطلاحات

1-4-1  تعاریف مفهومی و عملیاتی

1- تعریف شخصت:

شخصیت یعنی «مجموعه‌ای از رفتار وشیوه‌های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی‌های بی همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش بینی» مشخص می‌شود. به نظر می رسد گوردن آلپورت، بهترین تعریف در مورد شخصیت ارایه داده است. او اشاره می کنند، شخصیت، سازمان بندی پویایی در درون فرد است و شامل آن دسته از نظام های روانی - فیزیکی که رفتار و تفکر او را تعیین میکند. (بیانگرد، 1378). در این تحقیق برای اندازه گیری شخصیت از پرسشنامه پنج عاملی NEO استفاده شده است.

تعریف اخلاق کاری:

 اخلاق کار[1] بیان گر حد یا قدر و منزلتی است هر فرد برای کار باور دارد. داشتن یک اخلاق کار قوی، سخت کار کردن را عمل موفقیت و سعادت می داند و هم چنین با بهره وری، ابنکار، توفیق طلبی، رضایت شغلی و درآمد بیشتر همراه است.در این تحقیق برای اندازه گیری اخلاق کاری از پرسشنامه اخلاق کار گریگوری (1990) استفاده شده است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1   بیان مساله

1-2   ضرورت تحقیق

1-3   اهداف پژوهش

1-3-1  اهداف جزئی:

1-4   سوالات تحقیق

1-5   فرضیه های تحقیق

1-6   تعاریف اصطلاحات

1-6-1  تعاریف مفهومی و عملیاتی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1   پیشینه نظری

2-2   تعریف شخصیت  از دیدگاه روانشناسی

2-3   تعريف شخصيت از ديدگاه مردم عادي

2-4   عوامل مهم در شکل گیری شخصیت

2-5   رابطه فرهنگ و شخصیت

2-6   نقش تجربه گروهی در رشد شخصیت افراد

2-7   نقش تجارب شخصی در رشد شخصیت

2-8   تیپ های شخصیتی A و B

2-9   تغییر شخصیت نوع A به شخصیت نوع B:

2-9-1  روش کلی.

2-9-2  روش اختصاصی

2-10 انواع تیپهای شخصیت در نظریه یونگ:

2-11 ويژگي هاي شخصيتي برونگراها

2-11-1  ويژگي هاي شخصيتي درونگرا

2-12 تعریف اختلالهای شخصیت

2-13 دسته بندی اختلالات شخصیت

2-14 رابطه اخلاق وشخصيت:

فصل سوم: روش تحقیق

3-1   روش پژوهش

3-2   جامعه آماری

3-3   نمونه آماري و روش نمونه گيري

3-4   روش جمع آوري اطلاعات (ابزار اندازه گيري )

3-4-1  پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصيتي(NEO)

3-4-2  پرسشنامه اخلاق کاری:

3-5   طرح تحقيق

3-6 روش اجرا

3-7 روش تجزيه و تحليل داده ها

منابع

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » روانشناسی و مشاوره

تعداد مشاهده: 3907 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل:922 کیلوبایت

 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل