فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

دانلود گزارش کارآموزي در آزمايشگاه تشخيص طبي

دانلود گزارش کارآموزي در آزمايشگاه تشخيص طبي و پاتولوژي سلامت - كاركنان آزمايشگاه در معرض بسياري از عوامل بيماري زا با منشأ خون، مايعات بدن و ...مي باشند كه از طريق ترشح و پاشيدن، فرو رفتن سوزن، وسايل شيشه اي شكسته، خراش و بريدگي و ... در تماس با چشم، بيني، دهان، پوست و ... باعث آلودگي مي گردند.

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل