فایل های دسته بندی رشته تربیت بدنی - صفحه 1

پایان نامه اثر حاد مصرف کراتین و محرومیت جزئی از خواب بر عملکرد و سطوح کورتیزول پسران ورزشکار

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر حاد مصرف کراتین و محرومیت جزئی از خواب بر عملکرد و سطوح کورتیزول پسران ورزشکار، بود. آزمودنی‌های این تحقیق 30 نفر از پسران ورزشکار هئیت والیبال شهرستان اهواز بودند که حداقل 12 ماه سابقه شرکت در تمرین منظم را داشتند

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل