فایل های دسته بندی رشته علوم تربیتی - صفحه 1

نقش یادگیری خط بریل در اضطراب و فشار رواني نابينايان

حواس مختلف انسان به لحاظ اهمیتی که در امر احساس، ادراک و شناخت دارند، به منزله ی دروازه های دانش و دانایی های انسان تلقی می گردند. مهمترین این حواس، بینایی و شنوایی می باشند، زیرا حس بینایی و شنوایی می توانند محرک ها را در مسافت هایی دورتر و در ابعاد گسترده تری تحت پوشش قرار دهند ( سیف نراقی و

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی عدالت و اعتماد سازمانی بر عملکرد کارکنان بیمارستان

دانلود پروپوزال بررسی رابطه عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان نظام مافی - سازمان سيستمي اجتماعي است که حيات و پايداري آن به وجود پيوندي قوي بين اجزا و عناصر تشکيل دهندة آن وابسته است. ادراک بي عدالتي اثرات مخربي بر روحية کار جمعي دارد،

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رهیافتی برای برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی

دانلود پروژه رهیافتی برای برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی - سازمانهاي صنعتي را مي توان تعيين كننده مسير اصلي توسعه يافتگي كشور محسوب كرد. چرا كه در فراهم سازي شرايط اشتغال، توليد، ارز آوري و در عين حال ايجاد ثبات اقتصادي كشورنقش مهمي را ايفا مي كنند .

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رابطه شوخ طبعی و سلامت عمومی و رضایتمندی زناشویی در متاهلین

دانلود پایان نامه رابطه شوخ طبعی و سلامت عمومی و رضایتمندی زناشویی در متاهلین - شوخ طبعي به عنوان متغير ملاك و سلامت رواني متاهلین به عنوان متغير پيش بين برگزيده شده اند.

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رابطه زندگی کاری با بهره وری کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان

این پژوهش با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش انجام شده است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، براساس شیوه گردآوری، توصیفی، و از نظر ماهیت، همبستگی می باشد. در این پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پایان نامه بررسی همسويي بين کیفیت زندگی کاری با استراتژي هاي منابع انساني

دانلود پایان نامه بررسی همسويي بين کیفیت زندگی کاری با استراتژي هاي منابع انساني شركت انتقال گاز ايران - پژوهش حاضر با هدف بررسی همسويي کیفیت زندگی کاری با استراتژي هاي منابع انساني، انجام شده است.

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه نقش خط بریل در اضطراب و فشار رواني نابينايان

دانلود پایان نامه نقش یادگیری خط بریل در اضطراب و فشار رواني نابينايان - حواس مختلف انسان به لحاظ اهمیتی که در امر احساس، ادراک و شناخت دارند، به منزله ی دروازه های دانش و دانایی های انسان تلقی می گردند.

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اول ابتدایی

پژوهش حاضر پيرامون بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني برعملكرد تحصيلي و سازگاري اجتماعي در پايه اول ابتدايي مدارس شهرستان شوش دانيال (ع) انتخاب شده است تا با بررسي اين موضوع بتوان پيشنهادهايي سازنده و موثر به دست اندر كاران و برنامه ريزان آموزش و پرورش كشور مان در جهت رفع نارسايها و ...

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآی کارکنان شرکت پگاه

بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارای کارکنان شرکت پگاه شوش - منظور از ارزشيابي عملكرد ، فرايندي است كه بوسيله آن كاركنان در فواصل معيني و بطور رسمي ، مورد ارزيابي قرار مي گيرند. شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق ، ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركن

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی