فایل های دسته بندی رشته پزشکی - صفحه 1

ترجمه مقاله انگلیسی تجزیه و تحلیل ریز RNA ها توسط شبکه های عصبی برای تشخیص زود هنگام سرطان

سرطان یک بیماری ژنتیکی پیچیده است. مدارک و شواهد در حال ظهور است که microRNA ها خاص ممکن است در بازی پاتوژنز سرطان انسان ، آنها نقش نظارتی مهم در توسعه، تکثیر سلولی ، حیات سلول و آپوپتوز را نشان دهند اثر آن در درمان و درمان سرطان طور مستقیم وابسته به توانایی تشخیص سرطان در مراحل اولیه خود است

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل