فایل های دسته بندی رشته آمار - صفحه 1

پروژه آماری بررسي نقش افراد در شادي و نشاط خود

همانطور كه ميدانيم شادي و نشاط يكي از مهمترين مواردي است كه هر فرد بايد در زندگي روزمره خود به آن اهميت زيادي قائل شود و جايگاه ويژه اي را براي آن در نظر گيرد. حال ممكن است اين سئوال به ذهن برسد مگر انسان خود قادر است كه شادي را براي خود فراهم آورد؟ كه پاسخ آن بسيار ساده بود و دور از دسترس نيست.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروژه آماری میزان برق مصرفی 35 خانوار

مهمترين وظيفه ي مديران و برنامه ريزان اتخاذ تصميم به موقع است اين امر زماني فراهم است که اطلاعات کافي در زمينه موردنظر در دسترس باشد. فقدان اطلاعات کافي باعث مي شود که تصميم گيري بر اساس حدس، گمان، ادراکات کلي و عمومي صورت پذيرد. به همين دليل اطلاعات از شيوه هاي گردآوري اطلاعات و منابع آن، روشهاي نم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه اماری اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه

دانلود پروژه اماری بررسی بین اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه بهمراه تمام نمودارها و جداول+ بهمراه پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه اماری ميزان تحصيلات افراد شهر شوش در محدوده سني 20 تا 30 تا 40 سال

دانلود پروژه اماری ميزان تحصيلات افراد ساكن در شهرستان شوش محدوده ها سني 20 تا 30 تا 40 سال - به منظور جمع آوري اطلاعات و داده هاي مربوط به اين موضوع پرسشنامه هايي را طرح و آنها را بين افراد ساكن در قسمتهاي مختلف شوش توزيع كرديم. 80 نفر از اين پرسشنامه ها دريافت و آن را تكميل كرده. به اين صورت كه ا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل