فایل های دسته بندی برق - صفحه 1

ترجمه مقاله انگلیسی تشخیص حالت گذرای سوئیچینگ خازنی

حالت گذرای سوئیچینگ خازنی معمولا یکی از مهمترین موضوعات مواجه شده دراختلالات کیفیت توان می باشد. اندازه گیری و تشخیص این حالت گذرا یک چالش به عنوان ویژگی های باقی مانده است و بستگی به پارامترهای سیستم ، درجه بندی خازن و آرایش بارهای متصل شده دارد. این مقاله سیستماتیک رویکرد به طراحی یک سیستم....

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله انگلیسی منطق فازی مبتنی بر حالت گسسته تثبیت کننده سیستم قدرت

یک فازی تثبیت کننده سیستم قدرت (FPSS) طراحی با استفاده از ورودی های مجزا ارائه شده است.FPSS اساسا با بهره گیری از تنها یک سیگنال دستگاه قابل اندازه گیری به عنوان ورودی، یعنی، سرعت ژنراتور می باشد.سیگنال سرعت بصورت مجزا است و در نتیجه سه ورودی به FPSS وارد می شود

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله انگلیسی نصب خازن در شبکه های توزیع ستاره ای (شعاعی) از طریق یک روش خطی بهینه سازی

برنامه قدیمی بهینه سازی در جهت کاهش هزینه های سرمایه گذاری و اتلاف انرژی در سیستم های توزیع شعاعی از طریق تدابیر بهینه سازی خطی و متغییر ارائه شده مورد خطاب قرار گرفته اند. مسئله بهینه سازی خطی در دو بعد اصلی انجام می شود : اولی از طریق استفاده از پروژه های بزرگ حمایتی (SH) که برای بهینه سازی....

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل