فایل های دسته بندی رشته نفت و پتروشیمی - صفحه 1

دانلود پایان نامه انتخاب نازل ها در دکل های حفاری نفت

دانلود پروپوزال کارشناسی / ارشد : بررسی انتخاب نازل ها در دکل های حفاری نفت- شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و... - (Rheology)علم تغيير شكل مواد اعم از جامد و سيال است به بيان دقيق تر، رئولوژي مطالعه آن دسته از خواص ماده است كه بر روابط بين تنش و كرنش مي باشد.

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی فرآیند تزریق گاز در یکی از مخازن ایران تحت سناریوهای مختلف تولید و انجام حساسیت سن

دانلود پایان نامه مطالعه عملکرد فرآیند تزریق گاز در یکی از مخازن جنوب غربی ایران ، تحت سناریوهای مختلف تولید و انجام حساسیت سنجی

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل