فایل های دسته بندی رشته مدیریت - صفحه 1

پایان نامه آموزش ضمن خدمت و بهره وری نیروی انسانی اداره آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی اداره آموزش و پرورش شهرستان *** - یکی از بارزترین خصوصیات عصر حاضر تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در طرز تفکر ، ایدئولوژی، ارزشهای اجتماعی و بسیاری از پدیده های اجتماعی به چشم می خورد.

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسي فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در بانک ها

دانلود پایان نامه بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در بانک های شهرستان شوش - در دنياي كنوني نقش ارتباطات در يك مجموعه، به عنوان يكي از عناصر اوليه مديريت به شمار مي رود.

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مدیریت شرکت نفت

دانلود رایگان مقاله مدیریت شرکت نفت - ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روز افزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است. و به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله دام هاي پنهان در تصميم گيري مديريت

یکی‌ از مهمترین‌ و دشوارترین‌ کار هر مدیر تصمیم‌گیری‌ است‌ که‌ گاهی‌ اوقات‌ تصمیم‌های‌ بد می‌توانند صدمات‌ غیرقابل‌ جبرانی‌ به‌ بخش‌ تجارت‌ وارد آورند . اینکه‌ چرا افراد نمی‌توانند خود را از تصمیم‌های‌ گذشته‌ رها کنند به‌این‌ علت‌ است‌ که‌ تمایل‌ ندارند اشتباه‌ خود را بپذیرند.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسي مدیریت رقابت پذيري در زنجيره تامين

در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، بايد محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر كيفيت بالا و خدمت رسانى سريع، موجب افزايش فشارهايى شده است كه قبلاً وجود نداشته است، در نتيجه شركت‌ها بيش از اين نمى‌توانند به تنهايى از عهده تمامى كارها برآيند

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش

فرايند ارتباطات يكي از فرايندهاي مهمي است كه بر روي اثر بخشي سازمانها و موفقيت مدير نقشي اساسي ايفا مي كند. تحقيق وبررسي در محيط سازمانها و حيات كاري نشان مي دهد

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني و سرسختي روانشناختي با خودكارآمدي در مديران مدارس

دانلود پایان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني و سرسختي روانشناختي با خودكارآمدي در مديران مدارس شهرستان شوش - اهميت انجام اين پژوهش از آنجا مي باشد كه در هر نظام آموزشي، خودكارآمدي مديران مدارس به عنوان شاخص مهم توفيق فعاليت‌هاي علمي و آموزشي محسوب مي‌شود.

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با تفکر استراتژیک مدیران شرکت فولاد آلیاژی

در این بررسی ضرورت تفکر استراتژیک و مزیتهای آن، ماهیت و کارکرد آن و درنهایت یک الگوی مفهومی برای این شیوه تفکر تشریح می شود.

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل