فایل های دسته بندی رشته جغرافیا - صفحه 1

بررسی کامل تاریخچه اندیمشک

دانلود پروژه بررسی تاریخچه شهر اندیمشک - اَندیمِشک از شهرهای شمال استان خوزستان است. شهر در ارتفاع ۱۷۶ متری از سطح دریا و در کوه‌پایه زاگرس میانی قرار گرفته است. این شهر یکی از مراکز عمده گویش‌وران لری است. مبنای شکل گیری شهر از ایستگاهی به نام صالح‌آباد که در سال ۱۳۰۷ بنیانگذاری شد آغاز گردید.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله شوشتر نو نگاهی به یک شهر جدید

دانلود مقاله شوشتر نو نگاهی به یک شهر جدید - زمانی روسو، در یکی از قويترين جملات خویش نوشته بود: از مجموعه ی خانه ها یک مدينه ساخته می شود و از مجموعه ی شهروندان یک شهر در دهه 1970 با افزایش قیمت نفت، حجم بی شماری از فعالیت های اقتصادی در منطقه خلیج فارس و ایران شکل گرفت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه پیامدهای مکانی و فضایی مهاجرت های روستا به شهراهواز

هدف از این تحقیق بررسی علل مهاجرتهای بی رویه در راستای ارائه راهکارهایی برای برخورد مناسب با این مهاجرتها می باشد. از این رو پی بردن به پیامدهای منفی ناشی از این جابجاییها می تواند ادله مناسبی را برای به تصویر کشاندن حرکات جمعیتی بدون برنامه ریزی ارائه دهد.

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل