فایل های دسته بندی رشته زیست شناسی - صفحه 1

بررسی زیست محیطی آلودگی ناشی از فاضلاب صنایع آبکاری

با پیشرفت فناوری و تعدد صنایع مختلف ، پساب حاصل از فرایندهای صنعتی تهدیدی جدی برای محیط زیست بشمار میرود. این گونه پساب ها که حاوی فلزات سنگین حاصل از فرایندهای صنعتی گوناگون می باشند با ورود به محیط زیست اثرات نامطلوبی بر ارگانیسم های زنجیره غذایی و انسان می گذارند. در زمینه حذف فلزات سنگین از فاضل

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل